Scheidsrechtervereisten voor wedstrijden volgens het reglement VHL/KBHB

In de divisies waarin de teams van Hasselt Stix in 2020-2021 spelen, worden de Scheidsrechters voor de competitiewedstrijden als volgt toegewezen:

 • U7 t/m U8: 1 scheidsrechter van de thuisclub, aangesteld door het thuisteam (geen diploma-vereisten).
 • U9 t/m U12: 2 scheidsrechters van de thuisclub, aangesteld door het thuisteam (geen diploma-vereisten).
 • U14 t/m U19 in divisie VHL2, VHL3 en VHL4: 2 scheidsrechters van de thuisclub, aangesteld door het thuisteam (vanaf U14 is min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • U14 t/m U19 in divisie VHL1: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub, aangesteld door de beide teams (vanaf U14 is min. niveau Theoretisch Scheidsrechter verplicht).
 • U14 in divisie Nationaal 1: één Nationale Jeugdscheidsrechter of Nationale Scheidsrechter, aangeduid door de KBHB, en één Club Umpire van het thuisteam.
 • Dames en Heren in divisie Nationaal 3 Belgian League: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub, aangesteld door de beide teams (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht).
 • Indoor alle leeftijden in VHL en in Nationaal 1: 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub, aangesteld door de beide teams (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter Indoor is verplicht).

 

 

Organisatie scheidsrechteraanduidingen bij Hasselt Stix en bijdrage van elk team

Thuiswedstrijden Outdoor

Voor de thuiswedstrijden Outdoor hanteert Hasselt Stix een systeem van centrale scheidsrechter-aanduidingen met bijdrage van elk jeugdteam:

 • Elk team vanaf U9 t/m U19 committeert zich middels de teaminschrijving aan een recruitment en bijdrage van minimaal 2 beschikbare scheidsrechters voor elke thuiswedstrijd (dit geldt ook voor de teams die voor hun wedstijden Nationale (Jeugd)scheidsrechters toegewezen krijgen van de KBHB).
 • De personen die als scheidsrechter zullen optreden, schrijven zichzelf voorafgaand aan de competitie in bij de Bond via de website van Hasselt Stix. Spelers of Stafleden van het team die ook scheidsrechter worden, zijn sowieso ingeschreven. Ouders die als scheidsrechter zullen optreden dienen zich als “vrijwilliger” in te schrijven (het inschrijvingsgeld is voor rekening van Stix).
 • De Manager van elk team geeft uiterlijk 1 week op voorhand zijn scheidsrechters door voor de volgende thuiswedstrijd aan de Verantwoordelijke Arbitrage (een opgave voor meer competitiedagen is natuurlijk ook mogelijk).
 • De opgegeven scheidsrechters zijn op deze thuisspeeldag(en) beschikbaar en kunnen – rekening houdende met reglement, niveau, ervaring, voorkeuren en wensen – ingezet worden ofwel (en bij voorkeur) op de thuiswedstrijd van het eigen team, ofwel op de wedstrijd voorafgaand of volgend op de eigen wedstrijd van zelfde spelvorm (6x6, 8x8 of 11x11). Elke individuele scheidsrechter kan ook bijkomende spelvormen opgeven waarvoor hij/zij ingezet wil worden. Bijvoorbeeld: een scheidsrechter die bij U12 behoort, kan ofwel (en bij voorkeur) op het eigen team van U12 opgesteld worden, ofwel op een aangrenzende wedstrijd van U10, U11 of U12. Deze scheidsrechter kan ook in aanmerking komen voor 11x11 indien hij/zij dit zelf heeft opgegeven. Samen met onze ‘vaste kern’ vormen zij de scheidsrechterpoule voor elke speeldag.
 • De aanduidingen van de scheidsrechters uit de beschikbare poule op de verschillende thuiswedstrijden wordt door de Verantwoordelijke Arbitrage gedaan (incl. de administratie in Sportlink), en dit met volgend principe:
  • De thuiswedstrijden U7 t/m U9 worden begeleid door jeugdspelers uit U14 t/m U19 (middels een beurtrolsysteem), of door papa’s en mama’s van de spelende U7 t/m U9 teams.
  • De thuiswedstrijden U10 t/m U12 worden door Theoretische Scheidsrechters in opleiding, door Theoretische Scheidsrechters, of door Club Umpires gefloten.
  • De thuiswedstrijden U14 t/m U19, Heren en Dames worden door Theoretische Scheidsrechters of door Club Umpires gefloten.
 • Deze aanduidingen worden een 5-tal dagen vóór elke wedstrijd, of van zodra gekend, aan de scheidsrechters gecommuniceerd middels mail, Messenger en de Belgian Hockey app.
 • Aangeduide scheidsrechters kunnen zich na aanduiding niet afmelden aan de Cel Arbitrage: een afmelding dient door het team tot wie de scheidsrechter behoort, zelf opgelost te worden (incl. de aanpassing in Belgian Hockey app).
 • De Cel Arbitrage voorziet de opleiding en de begeleiding van scheidsrechters. Bij de start van elke competitie wordt er een instroomvergadering georganiseerd, er worden scheidsrechteropleidingen voorzien en tevens verschillende coaching-sessies op het veld tijdens de wedstrijden.

Een team dat voor één of meerdere thuiswedstrijden niet voldoet aan de verplichte beschikbaarheidstelling van 2 scheidsrechters krijgt voor die wedstrijd(en) geen scheidsrechters toegewezen vanuit de centrale aanduidingen, en zal voor die wedstrijd(en) zelf haar scheidsrechters moeten regelen (incl. de registratie in de Belgian Hockey app):

 • Ofwel via eigen voorziening, ofwel via de tegenstander, ofwel via een commercieel (betaald) platform (zoals bv. GoNestor).
 • Er kan geen beroep gedaan worden op scheidsrechters die terzelfdertijd al een thuisbijdrage-commitment hebben (tenzij deze geen aanduiding hebben).
 • Betaling aan Stix-leden om thuiswedstrijden te fluiten is niet toegelaten.
 • Indien blijkt dat er geen scheidsrechters zijn, dan zal het Sportief Reglement van de VHL/KBHB toegepast worden (maar beter is natuurlijk deze situatie te voorkomen door te voldoen aan de bijdrage van 2 scheidsrechters per thuiswedstrijd):
  • Onder U14 = er wordt geen wedstrijd gespeeld.
  • Vanaf U14 = het team duidt eigen spelers aan die de wedstrijd zullen fluiten (en dus niet deelnemen aan de wedstrijd).
 • Hou er echter ook steeds rekening mee dat eventuele door de VHL of KBVH toegekende boetes voor onregelmatigheden van het wedstrijdgebeuren en -verloop (zie Reglement omtrent barema’s voor kosten en boetes – Veldhockey 2019-2020) voor rekening zijn van het overtredende team/de overtreder.

 

Uitwedstrijden Outdoor

De teams die voor uitwedstrijden Outdoor een eigen scheidsrechter moeten voorzien (bij U10 t/m U19 voor de divisies VHL1 en bij Dames en Heren) zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De Manager vult in deze gevallen hun eigen uit-scheidsrechter in de Belgian Hockey app in.

 

Wedstrijden Indoor

Voor alle wedstrijden Indoor zijn de teams zelf verantwoordelijk voor de scheidsrechtervoorziening. Ook hier vult de Manager in de Belgian Hockey app zelf hun scheidsrechters in. De Cel Arbitrage voorziet vóór aanvang van het indoorseizoen in de opleiding tot Indoor Scheidsrechter.

 

 

Terreinafgevaardigde verplicht bij alle groot-veldwedstrijden

Voor de wedstrijden Outdoor op groot veld (=vanaf U14) dient de Manager van het thuisspelend team een Terreinafgevaardigde aan te duiden voor de duur van de wedstrijd. De Manager vult deze persoon in op het wedstrijdblad. Dit kan bijvoorbeeld één van de ouders van de spelers van de thuisploeg zijn, iemand van het Bestuur, of Sportief Bestuur, … maar mag niet tegelijkertijd een Staflid zijn die al op het wedstrijdblad staat. Let wel: enkel een persoon die ook effectief lid is (speler, vrijwilliger, …) kan gekozen worden.

De Terreinafgevaardigde is, naast de scheidsrechters en de spelers, de enige die het veld mag betreden (na akkoord van de scheidsrechters). De Terreinafgevaardigde meldt zich uiterlijk 15 minuten vóór de wedstrijd bij de scheidsrechters (en is natuurlijk gedurende de hele wedstrijd aanwezig op het terrein).

De taken van de Terreinafgevaardigde zijn de volgende:

 • Verantwoordelijk voor het gedrag van de leden op de bank en voor de personen rond het veld.
 • Vóór de wedstrijd: zorgen dat de veldinrichting zoals doelen, cornervlaggen, EHBO-kist en 2 strafbankjes klaarstaan.
 • Tijdens de wedstrijd: toezien op gedrag van bank en publiek; toezien op spelerswissels.
 • Na de wedstrijd: toezien op afruimen veldinrichting door het thuisteam dat de wedstrijd gespeeld heeft (indien er geen volgende wedstrijd volgt).
 • Ter beschikking staan van de scheidsrechters.

 

 

Wedstrijdblad en wedstrijdorganisatie

De Manager beheert het wedstrijdblad van zijn of haar team via de Belgian Hockey App (zie Handleiding voor team manager).

Uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd moet de Manager het wedstrijdblad ingevuld en doorgestuurd hebben naar de scheidsrechters voor validatie. De namen van de aanvoerders, de Terreinafgevaardigde en maximaal zestien spelers per ploeg, die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, evenals de namen van de Coach, de Stafleden en de scheidsrechters moeten door de Manager op het wedstrijdblad vermeld worden. Voor U9, U10, U11 en U12 mogen er maximum 12 spelers op het wedstrijdblad staan. Voor U7 en U8 mogen er maximum 8 Spelers op het wedstrijdblad staan. Bij Indoor mogen er voor alle leeftijden maximaal 12 spelers en maximaal 2 Stafleden, waaronder de Coach, aan de wedstrijd deelnemen en dus op het wedstrijdblad vermeld worden.

LET OP: Indien het wedstrijdformulier niet tijdig door de Manager werd doorgestuurd, of indien het wedstrijdblad niet correct of volledig ingevuld werd, loopt men het risico de wedstrijd naderhand te verliezen met forfait!

Vanaf U14 moeten de Managers van de ploegen spontaan en ten laatste 15 minuten vóór het begin van de wedstrijd de identiteitsbewijzen (of kopie) of de spelerskaarten (met foto) aan mekaar voorleggen (dit kan via de Belgian Hockey app). Eventuele onregelmatigheden worden door de scheidsrechters vastgesteld en op het wedstrijdblad genoteerd.

 

Als je als Scheidsrechter aangeduid bent voor een wedstrijd dan vind je in je ‘programma’ van de “Belgian Hockey App” het wedstrijdblad van deze wedstrijd terug.

Nadat de Managers het wedstrijdformulier doorgestuurd hebben, mogen er geen wijzigingen meer aangebracht worden zonder toestemming van de Scheidsrechters, en in elk geval niet later dan het ogenblik waarop de wedstrijd aanvangt.

De scheidsrechters valideren de spelerlijsten van beide teams op het wedstrijdformulier via de Belgian Hockey app, en dit vóór de wedstrijd aanvangt.

Onmiddellijk na de wedstrijd moeten de scheidsrechters het wedstrijdblad vervolledigen (score, toegekende kaarten en eventuele opmerkingen invullen) en het wedstrijdverslag doorsturen.

De volledige scheidsrechter-handleiding van de Belgian Hockay app is hier te vinden: https://hockey.be/nl/belgium-hockey-app-handleiding-voor-scheidsrechters/.

Met uitzondering van de scheidsrechters en de spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan, mag niemand anders het veld betreden tijdens de wedstrijd, tenzij dit toegelaten wordt door één van de scheidsrechters. De Stafleden en de wisselspelers van elk team, zoals vastgelegd op het wedstrijdblad, moeten op de reservebank van hun team blijven zitten tijdens de reglementaire speelduur, met inbegrip van de spelonderbrekingen.

Alleen de op het wedstrijdblad aangeduide Coach mag rechtstaan in de dug-outzone, en enkel hij/zij mag het team vanuit de dug-out coachen. De coach van een ploeg mag het veld nooit betreden, onder welke omstandigheden ook.

 

 

Wijzigingen in het Sportief Reglement en het Spelreglement vanaf seizoen 2020-2021:

De wijzigingen die in het vorig competitiejaar doorgevoerd werden, blijven van kracht. Daarnaast wordt vanaf dit seizoen de spelwijze bij U7 gewijzigd van 4x4 naar een 3x3 spelwijze, en spelen de U7 en U8 met elk 2 goals op de achterlijn. Vanaf dit seizoen mag een speler die geschorst werd d.m.v. een kaart terugkeren op het veld na de toekenning of tijdens de uitvoering van een PC (in lijn met het FIH reglement), maar deze terugkeer mag geen impact hebben op het verloop van de PC. Hieronder worden al de wijzigingen nog eens opgesomd. Het volledige Sportief Reglement en het Spelreglement kunnen hier geraadpleegd worden.

Voor alle wedstrijden op groot veld:

 • In alle categorieën mag de bal hoog aangenomen worden (veiligheid blijft prioriteit).
 • Vliegende keeper is niet langer toegelaten: ofwel speelt een team met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper, ofwel speelt een team met 11 veldspelers (in dat laatste geval is keeperhelm en -handschoenen dus ook niet meer toegelaten bij PC).
 • Een vrije slag voor de verdediging na een aanvallende fout in de cirkel mag op elke plaats in de cirkel genomen worden.
 • Na PC mag een verdediger met PC-masker op 1 pas geven naar een medespeler (geen self-pass).
 • Bij een aanvallende vrije slag in de 23m zone: alle verdedigers moeten op 5m staan, dus ook diegene die in de cirkel staan (uitzondering: indien de aanvaller de bal direct wil spelen).
 • De PC op het einde van een wedstrijd(helft) is niet langer voorbij als de bal een 2de keer buiten de cirkel gaat (enkel 5m buiten de cirkel blijft gelden).
 • Bal raakt in de cirkel een verdedigende uitrusting en verhindert een goal = stroke (in het andere geval blijft het PC).
 • Bij PC loopt de aanvaller te snel de cirkel in: opnieuw PC en aangever moet achter de middellijn.

 

Voor de jeugd U7 t/m U12:

 • De Coach is niet meer toegelaten op het veld.
 • Elke Coach krijgt 1 time-out van 30 sec. per wedstrijd, maar niet in de laatste 5 min. (tijd blijft gewoon doorlopen).
 • Bij U7 en U8 maken beide teams onderling en met de scheidsrechters vóór de wedstrijd goede afspraken over wel of geen kick + backstick.
 • Bij U9 speelt de keeper zonder stick.
 • Bij U10 wordt de shoot-out vervangen door een PC met 3 verdedigers + keeper.
 • Bij U9 t/m U12 wordt de lange corner op de middellijn genomen.
 • De wedstrijden van U7 zullen in 3x3-vorm gespeeld worden, met telkens 2 doelen op de achterlijn (vanaf seizoen 2021-2022 zal dit ook gelden bij U8).

 

 

Scheidsrechteropleidingen bij Hasselt Stix

Via de briefing maken we natuurlijk ook graag gebruik om wat promotie te maken voor de scheidsrechter-opleidingen in onze eigen club. Hasselt Stix voorziet in de opleiding ‘Theoretisch Scheidsrechter’, in de opleiding ‘Club Umpire’, en in de voorbereidingen voor de opleiding ‘Nationaal Jeugdscheidsrechter’ en de opleiding ‘Nationaal Scheidsrechter’.

Opleiding “Theoretisch Scheidsrechter”

Het diploma van Theoretisch Scheidsrechter behalen is een must voor wie op regelmatige basis een wedstrijd wil fluiten, en voor wie wil doorgroeien naar de graad van ‘Club Umpire’. Deze opleiding is ook de ideale manier om je te bekwamen in de kennis van de spelregels en om zo het spel beter te kunnen volgen.

De opleiding gebeurt middels een e-Learning systeem ‘Drillster’ waarbij online de diverse modules over spelsituaties, spelregels, signalen, overtredingen, speldeelnemers en jeugd op klein veld geoefend kunnen worden. Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, kan je het examen voor Outdoor (en Indoor) online afleggen op ditzelfde e-Learning platform. De opleiding is gratis mits je binnen de 3 maanden na registratie slaagt. Kandidaten die zich willen registreren voor deze opleiding nemen per mail contact op met arbitrage@hasseltstix.be.

 

Opleiding “Club Umpire”

Een goede kennis van de theoretische regels is één zaak, het aanleren en beheersen van de basics op het veld een andere. Het is dan ook de taak van de cel Arbitrage van Stix om Theoretische Scheidsrechters on-field te coachen in het leiden van een wedstrijd, en deze scheidsrechters zelfs klaar te stomen voor het praktisch examen om de hogere graad van “Club Umpire” te behalen. Dit gebeurt onder begeleiding van een Club Umpire of Club Umpire Coach, in samenwerking met de VHL. Verschillende keren per jaar worden er examens voor Club Umpire georganiseerd.

 

Opleiding “Nationaal Jeugdscheidsrechter” en “Nationaal Scheidsrechter”

Sinds enkele jaren jaar voorziet Hasselt Stix ook in de voorbereidingen om de hoogste scheidsrechtergraden “Nationaal Jeugdscheidsrechter” en “Nationaal Scheidsrechter” te behalen. Ben je een ambitieuze Club Umpire, is arbitrage je passie en wil je dolgraag het nationale traject ingaan, dan kan dit via een kwalificatie voor de “Umpire4District”-selectie. Hasselt Stix zal jou hierbij een persoonlijke coach bieden die jou zal voorberieden op de selectie-procedure en het eventuele hieropvolgende opleidingstraject bij de KBHB.

 

De Cel Arbitrage wenst iedereen een sportieve en vooral plezante competitie toe!