In de eerste 10 jaar van haar bestaan is Hasselt Stix uitgegroeid tot de toonaangevende hockeyclub in Limburg. Om onze sportieve doelstellingen te ondersteunen hebben wij de voorbije jaren veel geïnvesteerd.

Onze doelstellingen waren:

 • In elke leeftijdscategorie voor zowel jongens als meisjes competitiehockey aanbieden.
 • In de oudere jeugdreeksen zowel prestatie- als breedtehockey kunnen aanbieden.
 • Uitbouwen van een Dames- en Herenteam vanuit onze eigen jeugd.

 

Hasselt Stix heeft momenteel in elke leeftijdscategorie jeugdteams in competitie, waarbij we zowel performance als recreatief hockey kunnen aanbieden. Niet alleen hebben we verschillende jeugdteams die inmiddels in de prestatieve nationale competitie spelen, in verschillende jeugdcategorieën hebben we tot 4 breedteniveaus. Daarnaast heeft Hasselt Stix ook reeds 2 Dames- en 2 Herenteams in competitie, waardoor ons tweepijlerbeleid ‘prestatief’ en ‘recreatief’ ook al vorm heeft gekregen bij de senioren. Tevens zijn we volledig zelfvoorzienend in trainers en coaches, en beschikken we over een eigen uitgebreide scheidsrechterpoule op de diverse niveaus.

In de komende jaren willen we de club sportief verder uitbouwen. Hasselt Stix ambieert hierbij een club te zijn met een hele goede jeugdwerking zowel in recreatief als prestatiegericht hockey, en met een aansluitend senioren-aanbod. De beschikbaarheid over een eigen sporttechnische site en infrastructuur zal hierbij een belangrijke rol spelen.

 

Waar willen we de komende 5 jaar sportief naar toe?

 • Goede jeugdopleiding verder blijven uitbouwen.
 • Verdere uitbouw van breedtehockey in elke leeftijdscategorie, zowel bij de jeugd als bij de senioren.
 • Nationaal hockey over de volledige lijn in de jeugdteams U14 t/m U19 en dit zowel bij jongens als meisjes.
 • Het 1ste Dames- en 1ste Herenteam op voldoende hoog niveau voor aansluiting van onze eigen performance jeugdreeksen; naast een 2de ook een 3de Dames- en Herenteam voor aansluiting van onze recreatieve jeugd.
 • Meer vorming van eigen gediplomeerde trainers en coaches op de verschillende niveaus (Aspirant Initiator, Initiator, Instructeur B).
 • Continu vormen van eigen scheidsrechters op de verschillende niveaus (Theoretisch Scheidsrechter, Club Umpire, Nationaal Jeugdscheidsrechter en Nationaal Scheidsrechter).
 • Eigen beheer van 2 hoogwaardige hockeyvelden en clubhuis.

 

Daartoe werken we met een opleidingsplan:

 • Actieve promotieprogramma’s zoals Hockey2School, Start2Hockey, …
 • 2 of 3 trainingen per week voor alle spelers.
 • Maximaal aanbod van hockeytrainingen, ook in augustus, december, januari en juni.
 • Hockeycamps en -clinics tijdens de schoolvakanties.
 • Aanbod van zaalhockey tijdens de wintermaanden.
 • Eigen gediplomeerde, professionele trainers.
 • Vorming van gediplomeerde trainers en coaches uit onze eigen jeugd (Coach Academy).
 • Vorming van gediplomeerde scheidsrechters (Umpire Academy).
 • Ondersteuning van de managers en hun teams, en communicatieverbetering tussen de sportieve werking en de teams (Club Manager Academy).
 • Ondersteuning aan de papa’s en mama’s die de functie van manager, coach of scheidsrechter op zich nemen.

 

De basis van onze spelersopleiding is in de eerste plaats het ontwikkelen van balvaardige spelers. We willen vooral verzorgd aanvallend en controlerend defensief spelen vanuit een goede organisatie. Tot en met de U12 primeert de (individueel) technische scholing. Tijdens de wedstrijden willen we deze spelers stimuleren om hockey “te durven” spelen en zelf keuzes te leren maken: de bal juist controleren, een actie durven maken en vooral de vrije ruimte opzoeken.

In de jeugdreeksen waar we meerdere teams hebben, selecteren we door vanaf de leeftijd van U10 à U12 zodat we de teams in verschillende competities kunnen inschrijven. Zo kan elke speler op zijn of haar niveau wedstrijden spelen en groeien in de hockeysport. Soms kan er ook gekozen worden om 2 leeftijden bij elkaar te zetten die qua hockeyniveau bij elkaar aanleunen.

De teamsamenstellingen gebeuren door het Sportief Comité met advies van de coaches en trainers en eventueel middels testen en selectiewedstrijden. In de regionale divisies zijn er 2 competitierondes per schooljaar. Na de eerste seizoenshelft kunnen de teamsamenstellingen wijzigen, om zo nieuwe spelers te kunnen laten starten in de competitie. 

De teamsamenstellingen gebeuren op basis van de volgende 3 principes:

 1. Zoveel mogelijk op eigen leeftijd spelen.
 2. Zoveel mogelijk spelgelegenheid voor alle spelers.
 3. Doorselectie waar dit nodig is of kan.

 

Spelers van de prestatiegerichte teams in VHL1 of op nationaal niveau worden voortdurend beoordeeld op basis van hun aanwezigheid, hun inzet, gedrag, prestaties en waarde in het team. Deze evaluatie kan aanleiding geven tot een tussentijdse (de-)selectie en tevens groeikansen bieden voor andere spelers. De samenstelling van een performance team is dus niet vast en kan tijdens het competiesiezoen wijzigen. 

Bij U7, U8 en U9 in alle divisies en vanaf U10 in VHL 2, 3 en 4 speelt elke speler evenveel wedstrijdminuten. Vanaf U10 in VHL1 en op nationaal niveau beslist de coach over de speeltijd van de spelers.

Alle teams spelen in hetzelfde systeem. Tot en met U12 spelen we het vliegtuigsysteem; vanaf U14 spelen we in een 3-4-3, 4-3-3 of 4-4-2 opstelling.

 

Zaalhockey
Tijdens de winterperiode  vanaf half november tot eind januari trainen verschillende teams vanaf U9 in zaal. Prioritair trainen alleen de teams in zaal die ook deelnemen aan de indoor-competitie.
De deelname aan de zaalhockeycompetitie is verplicht voor alle prestatiegerichte teams en vrij voor alle recreatieve teams. Ook alle breedteteams worden sterk aangemoedigd om hieraan deel te nemen. Teams kunnen zich begin september inschrijven in de indoor-competitie mits het team over een gediplomeerde indoor-scheidsrechter, een coach en een manager beschikt.

 

Voor de sportieve werking van Hasselt Stix verwijzen we graag naar het sportief organogram.

De presentatie van de Sportieve Visie op de Algemene Vergadering kan hier teruggevonden worden.

 

STIX to fairplay-waarden

Regelmatig en op tijd aanwezig zijn (bij performance teams geldt altijd aanwezig zijn)
Alleen positief aanmoedigen
Fairplay en respect voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
Laat de coach coachen, laat de scheidsrechter fluiten tijdens de wedstrijd
Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig
Durf erkennen dat de tegenstrever sterker is
Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid
Erken de inzet van de vele vrijwilligers op en naast het veld
Respecteer de infrastructuur en het materiaal
Hockey vraagt een familiale betrokkenheid. Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport!