De VHL Umpire Academy is de volgende stap naar een professionele scheidsrechteromkadering. De academy is bedoeld voor alle leden die hun niveau van arbitrage willen verbeteren, zowel binnen de club als ter voorbereiding op een carrière als nationale scheidsrechter.

Hasselt Stix heeft het Bronze Umpire Academy Label gehaald voor 2020 door alle inspanningen die Xavier en alle vrijwilligers binnen onze club hebben geleverd!

Zonder spelers geen hockey; zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Wedstrijden leiden …, ook een sport op zich!
    
Sportief Reglement voor scheidsrechteraanduiding Outdoor

Voor de competitiewedstrijden in de Vlaamse Hockey Liga zijn de spelende clubs zelf verantwoordelijk voor de aanduidingen van de scheidsrechters, en dit met de volgende reglementering:

 • U7 t/m U8: wedstrijdbegeleiding door 1 Scheidsrechter van de thuisclub.
 • U9 t/m U12: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub.
 • U14 t/m U19 in divisie VHL2, VHL3 en VHL4: arbitrage door 2 Scheidsrechters van de thuisclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht).
 • U14 t/m U19 in divisie VHL1: arbitrage door 1 Scheidsrechter van de thuisclub en 1 Scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht en bij voorkeur niveau Club Umpire).
 • Heren en Dames in Open League in divisie VHL: arbitrage door 2 Scheidsrechters van de thuisclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht).

De bezoekende club kan evenwel op voorhand aan de thuisclub het verzoek richten om een eigen Scheidsrechter te mogen opstellen.

De arbitrage van de jeugdwedstrijden in de Nationale competitie wordt als volgt geregeld:

 • U14 t/m U19 in divisie D2/Nat.2: arbitrage door 1 Scheidsrechter van de thuisclub en 1 Scheidsrechter van de uitclub (min. niveau Theoretisch Scheidsrechter is verplicht en bij voorkeur niveau Club Umpire).
 • U14 t/m U19 in divisie D1/Nat.1: arbitrage door Nationale Jeugdscheidsrechters, centraal aangeduid door de KBHB.
 • U14 t/m U19 in divisie DH/Ere: arbitrage door Nationale Jeugdscheidsrechters, centraal aangeduid door de KBHB.

 

Arbitrage bij Hasselt Stix: systeem van centrale scheidsrechteraanduidingen

De Cel Arbitrage van Hasselt Stix beschikt over een poule van een 100-tal eigen actieve Scheidsrechters voor de organisatie van de wedstrijden.

Voor de thuiswedstrijden werkt Hasselt Stix met een systeem van centrale scheidsrechteraanduidingen waardoor de teams, mits voldaan aan de verplichte scheidsrechterbijdrage, niet zelf op zoek moeten gaan naar Scheidsrechters. De Scheidsrechters worden door de cel Arbitrage gezocht, op deze thuiswedstrijden aangeduid, in Sportlink geregistreerd, en enkele dagen vóór de wedstrijden via de Belgian Hockey app gepubliceerd. Zodoende kunnen de teams zich volledig op de spelers concentreren.

 • De thuiswedstrijden U7 t/m U9 worden begeleid door jeugdspelers uit U12 t/m U19, of door papa’s en mama’s van de spelende U7 t/m U9 teams.
 • De thuiswedstrijden U10 t/m U12 worden door Theoretische Scheidsrechters in opleiding, door Theoretische Scheidsrechters, of door Club Umpires gefloten.
 • De thuiswedstrijden U14 t/m U19, Heren en Dames worden door Theoretische Scheidsrechters of door Club Umpires gefloten.

De teams die voor uitwedstrijden een eigen Scheidsrechter moeten voorzien (= enkel bij U14 t/m U19 voor de divisies VHL1 en D2/Nat.2) zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De Manager vult voor uitwedstrijden ook zelf de Scheidsrechter in de Belgian Hockey app in.

 

Verplichte bijdrage van teams tot de arbitrage

De teams van Stix kunnen beroep doen op dit centraal aanduidings-systeem van Scheidsrechters voor hun thuiswedstrijden, mits zij ook voldoen aan een verplichte minimale gemiddelde bijdrage van 2 (kandidaat-) Scheidsrechters per thuiswedstrijd aan het Arbitrage-team die tijdens het competitieseizoen actief ingezet kunnen worden voor de scheidsrechteraanduidingen van de thuiswedstrijden. Deze verplichting geldt vanaf U9.

Deze personen kunnen één van de ouders zijn, de Coach of Manager, … of vanaf U14-teams ook een speler/speelster. Afhankelijk van de mogelijkheden, wensen, ervaring en reglementering zullen zij ingezet worden op de thuiswedstrijden van het eigen of een ander team zijn. De opleiding tot Scheidsrechter en de begeleiding op en naast het veld wordt georganiseerd door de Club Umpires en de Club Umpire Coaches. Bij aanvang van het competitieseizoen organiseert de cel Arbitrage een instroomvergadering voor kandidaat Scheidsrechters.

Teams die hieraan niet voldoen, kunnen geen beroep doen op een centrale aanduiding, en zullen dus zelf moeten instaan voor de arbitrage van hun thuiswedstrijden (incl. de registratie in de Belgian Hockey app). Teams die bestaan uit hoofdzakelijk 1ste jaarspelers, krijgen een inlooptijd van 3 thuisspeeldagen om dit quotum te halen.

 

Terreinafgevaardigde verplicht bij alle wedstrijden op groot veld

Voor de wedstrijden op groot veld (=vanaf U14) dient de Manager van het thuisspelend team een Terreinafgevaardigde aan te duiden voor de duur van de wedstrijd. De Manager vult deze persoon in op het wedstrijdblad. Dit kan bijvoorbeeld één van de ouders van de spelers van de thuisploeg zijn, iemand van het Bestuur, of Sportief Bestuur, … maar mag niet tegelijkertijd een staff-lid zijn die al op het wedstrijdblad staat (deze persoon moet wel lid zijn van de VHL of KBHB).

Voor de teams t/m U12 zal de Terreinafgevaardigde centraal aangeduid worden door de cel Arbitrage.

De Terreinafgevaardigde is, naast de Scheidsrechters en de spelers, de enige die het veld mag betreden (na akkoord van de Scheidsrechters). De Terreinafgevaardigde meldt zich uiterlijk 15 minuten vóór de wedstrijd bij de Scheidsrechters (en is natuurlijk gedurende de hele wedstrijd aanwezig op het terrein).

De taak van de Terreinafgevaardigde is de volgende:

 • Verantwoordelijk voor het gedrag van de leden op de bank en voor de personen rond het veld.
 • Vóór de wedstrijd: zorgen dat de veldinrichting zoals doelen, cornervlaggen, EHBO-kist en 2 strafbankjes klaarstaan.
 • Tijdens de wedstrijd: toezien op gedrag van bank en publiek, en toezien op spelerswissels.
 • Na de wedstrijd: toezien op afruimen veldinrichting (indien er geen volgende wedstrijd volgt).
 • Ter beschikking staan van de Scheidsrechters.

 

Wedstrijdblad en aanvang van de wedstrijd

De Manager beheert het wedstrijdblad van zijn of haar team via de Belgian Hockey App (https://hockey.be/nl/belgium-hockey-app-handleiding-voor-team-manager-2/).

Uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd moet de Manager het wedstrijdblad ingevuld en doorgestuurd hebben naar de Scheidsrechters voor validatie. De namen van de aanvoerders, de Terreinafgevaardigde en maximaal zestien spelers per ploeg, die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, evenals de namen van de Coach, de Stafleden en de Scheidsrechters moeten op het wedstrijdblad vermeld worden. Voor U9, U10, U11 en U12 mogen er maximum 12 spelers op het wedstrijdblad staan. Voor U7 en U8 mogen er maximum 8 Spelers op het wedstrijdblad staan. De Scheidsrechter valideert de spelerslijsten van beide teams vóór de wedstrijd.

LET OP: Indien het wedstrijdformulier niet tijdig werd doorgestuurd, of indien het wedstrijdblad niet correct of volledig ingevuld werd, loopt men het risico de wedstrijd te verliezen met forfait!

Vanaf U14 moeten de Managers van de ploegen spontaan en ten laatste 15 minuten vóór het begin van de wedstrijd de identiteitsbewijzen (of kopie) of de spelerskaarten (met foto) aan mekaar voorleggen. Eventuele onregelmatigheden worden door de Scheidsrechters vastgesteld en op het wedstrijdblad genoteerd.

Met uitzondering van de Scheidsrechters en de spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan van een wedstrijd mag niemand het veld betreden tijdens de wedstrijd, tenzij dit toegelaten wordt door één van de Scheidsrechters. De Stafleden en de wisselspelers van elke ploeg zoals vastgelegd op het wedstrijdblad, moeten op de reservebank van hun ploeg blijven zitten tijdens de reglementaire speelduur, met inbegrip van de spelonderbrekingen. Alleen de Coach mag rechtstaan in de dugout-zone, en enkel de op het wedstrijdblad aangeduide Coach mag vanuit de dugout het team coachen.

Onmiddellijk na de wedstrijd moeten de Scheidsrechters het wedstrijdblad vervolledigen (score, toegekende kaarten en eventuele opmerkingen invullen) en het formulier valideren.

 

Wijzigingen in het sportief reglement en in de spelregels vanaf seizoen 2019-2020

Vanaf deze competitieronde zijn er een aantal wijzigingen van toepassing in het sportief reglement en in het spelreglement van de VHL. De volledige reglementen van de VHL kunnen hier geraadpleegd worden, maar graag geven we hierbij toch een opsomming van enkele belangrijke wijzigingen:

 • Voor alle wedstrijden op groot veld:
  • In alle categorieën mag de bal hoog aangenomen worden (veiligheid blijft prioriteit).
  • Vliegende keeper is niet langer toegelaten: ofwel speelt een team met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper, ofwel speelt een team met 11 veldspelers (in dat laatste geval is keeperhelm en -handschoenen dus ook niet meer toegelaten bij PC).
  • Een vrije slag voor de verdediging na een aanvallende fout in de cirkel mag op elke plaats in de cirkel genomen worden.
  • Na PC mag een verdediger met PC-masker op 1 pas geven naar een medespeler (geen self-pass).
  • Bij een aanvallende vrije slag in de 23m zone: alle verdedigers moeten op 5m staan, dus ook diegene die in de cirkel staan (uitzondering: indien de aanvaller de bal direct wil spelen).
  • De PC op het einde van een wedstrijd(helft) is niet langer voorbij als de bal een 2de keer buiten de cirkel gaat (enkel 5m buiten de cirkel blijft gelden).
  • Bal raakt in de cirkel een verdedigende uitrusting en verhindert een goal = stroke (in het andere geval blijft het PC).
  • Bij PC loopt de aanvaller te snel de cirkel in: opnieuw PC en aangever moet achter de middellijn.
 • Voor de jeugd U7 t/m U12:
  • De Coach is niet meer toegelaten op het veld.
  • Elke Coach krijgt 1 time-out van 30 sec. per wedstrijd, maar niet in de laatste 5 min. (tijd blijft gewoon doorlopen).
  • Beide teams maken onderling en met de Scheidsrechters vóór de wedstrijd goede afspraken over wel of geen kick + backstick bij U7 en U8.
  • Bij U9 speelt de keeper zonder stick.
  • Bij U10 wordt de shoot-out vervangen door een PC met 3 verdedigers + keeper.
  • Bij U9 t/m U12 wordt de lange corner op de middellijn genomen.

 

Scheidsrechter-opleidingen bij Hasselt Stix

Opleiding “Theoretisch Scheidsrechter”

Het diploma van Theoretisch Scheidsrechter behalen is een must voor wie op regelmatige basis een wedstrijd wil fluiten, en voor wie wil doorgroeien naar de graad van ‘Club Umpire’. Maar ook voor coaches, managers, spelers, en niet in het minst voor de  mama’s en papa’s is dit een echte aanrader, ook als je geen scheidsrechterambities hebt! Immers, deze opleiding is de ideale manier om je te bekwamen in de kennis van de spelregels en om zo het spel beter te kunnen volgen. Spelers van de leeftijdsklasse U16 en U19 zijn tevens verplicht te slagen in dit examen om speelgerechtigd te zijn (dit betekent evenwel niet dat deze spelers automatisch deel uitmaken van de het Arbitrage-team).

De opleiding gebeurt middels een e-Learning systeem ‘Drillster’ waarbij je online de diverse modules betreffende spelsituaties, spelregels, signalen, overtredingen, speldeelnemers en jeugd op klein veld kan oefenen. Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, kan je het examen voor Outdoor (en Indoor) online afleggen op ditzelfde e-Learning platform. De opleiding is gratis mits je binnen de 3 maanden na registratie slaagt.

Hoe gaat het te werk?

 • Wil jij Theoretisch Scheidsrechter worden, of wil je – zonder arbitrage-ambitie te hebben – je kennis van de spelregels op een hoger niveau brengen? Neem dan contact op met de Verantwoordelijke Arbitrage ([email protected]) die je inschrijving op het e-Learning platform kan regelen.
 • Vervolgens krijg je een mail van de KBHB waarin een link te vinden is om je aan te melden op het e-Learning platform (https://hockeyumpire.drillster.net). 
 • Doorloop eerst de leerstof van de 6 modules (Spelsituaties, Spelregels, Overtredingen, Speldeelnemers, Signalen en Jeugd op Klein Veld). Indien je het diploma voor Indoor Hockey wil behalen dien je ook de module Zaalhockey te doorlopen. 
 • Ook op onze eigen website vind je de spelregels terug, incl. de klein veld-bijzonderheden (zie rubriek ‘Spelregels’).
 • Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, dan kan je het examen voor Outdoor en/of Indoor online afleggen op ditzelfde e-Learning platform.
 • Om je diploma Theoretisch Scheidsrechter te behalen zal je op het examen een score van 80% of meer moeten behalen. Indien je hier niet in slaagt, bestaan er herkansingsmogelijkheden, maar je zal wel een bepaalde tijd moeten wachten vooraleer je opnieuw mag proberen.
 • De kosten voor het gebruik van de e-Learning modules incl. het examen bedragen 5 EURO per inschrijving, maar worden door de club betaald indien de kandidaat binnen de 3 maanden na inschrijven slaagt voor het examen van Theoretisch Scheidsrechter.

Het Arbitrageteam van Hasselt Stix ondersteunt je uiteraard ook heel graag in je voorbereiding. Heb je concrete vragen m.b.t. bepaalde regels, de interpretatie van een regel in een bepaalde spelsituatie, heb je nood aan een bijkomende instructie, enz… , aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Verantwoordelijke Arbitrage (Xavier Croquey).

 

Opleiding “Club Umpire”

Eens je jouw Theoretisch Scheidsrechterdiploma behaald hebt, kun je de theorie omzetten in de praktijk door zelf wedstrijden op groot veld te gaan fluiten binnen onze club. Een goede kennis van de theoretische regels is één zaak, het aanleren en beheersen van de basics op het veld een andere. Het is dan ook de taak van de cel Arbitrage van Stix om Theoretische Scheidsrechters on-field te coachen in het leiden van een wedstrijd, en deze scheidsrechters zelfs klaar te stomen voor het praktisch examen om de hogere graad van “Club Umpire” te behalen. Dit gebeurt onder begeleiding van een Club Umpire (Ruben Hermans, Quinten Vertessen, Siet Adriaenssens, Dario Marechal, Emile Schobbens, Tarik Remans, Nell Sterckx en Anne-Charlotte Rombouts) of Club Umpire Coach (Wannes Theys, Quinten Vertessen en Xavier Croquey), in samenwerking met de VHL. Verschillende keren per jaar worden er examens voor Club Umpire georganiseerd. Positie, looplijnen, gebaren en signalering, communicatie en samenwerking met je collega, management van de wedstrijd, de scheidsrechter als spelbegeleider, omgaan met spelers, bank en omgevingsfactoren, spelfouten versus persoonlijke fouten, beoordelen van voordeel, game-reading en anticiperen, … allemaal aspecten die bij de opleiding tot Club Umpire aan bod komen.

 

Opleiding “Nationaal Jeugdscheidsrechter” en “Nationaal Scheidsrechter”

De Cel Arbitrage van Hasselt Stix voorziet ook in de voorbereidingen om de hoogste scheidsrechtergraden “Nationaal Jeugdscheidsrechter” en “Nationaal Scheidsrechter” te behalen. Ben je een ambitieuze Club Umpire, is arbitrage je passie en wil je dolgraag dit traject ingaan, dan kan Hasselt Stix je een persoonlijke coach bieden die jou kan bijstaan tijdens het hele opleidingstraject bij de KBHB.

Hasselt Stix in de Pers!
Gefeliciteerd
28/09
Vuerstaek Salina
29/09
Frederik De Wachter
30/09
Inke Dedecker
30/09
Roos De Busser
30/09
Vienna Vermant
01/10
ben nivelle
Foto's
Lid worden van onze club?

Kom vrijblijvend langs voor een kennismaking of schrijf je in via deze pagina.

Outdoor Trainingsuren

Bekijk hier de trainingsuren

Kalender
  September 2020  
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Hasselt Stix    |    Locatie: Sportpark Kiewit - Tulpinstraat 42 - Hasselt    |   Contact