Hasselt Stix is in de eerste 5 jaar van zijn bestaan sportief gezien uitgegroeid tot de toonaangevende hockeyclub in Limburg. Om onze sportieve doelstellingen te ondersteunen hebben wij in de voorbije jaren veel geïnvesteerd.

Deze doelstellingen waren:

  • In elke leeftijdscategorie voor zowel jongens en meisjes competitiehockey aanbieden.
  • Verschillende jeugdteams die in VHL1 of VHL2 aantreden .
  • Uitbouwen van een dames- en herenteam vanuit onze eigen jeugd.

Hasselt Stix speelt momenteel in alle leeftijdscategorie competitie en met 6 teams in VHL1 . Het uitbouwen van een dames- en herenteam hebben we nog niet kunnen realiseren.

In de komende 5 jaar willen we de bovengenoemde doelstellingen realiseren. Daarenboven ambieert Hasselt Stix om een club te zijn met een hele goede jeugdwerking en met een aanbod voor zowel recreatieve als prestatiegerichte jeugd.

Daartoe werken we met een jeugdopleidingsplan:

  • 2 of 3 keer trainen per week
  • Hockeykampen organiseren tijdens de schoolvakanties
  • Toptrainers aantrekken uit de hoofdklasse
  • Gediplomeerde trainers vormen met de cursus “Initiator hockey”

De basis van onze opleiding is in de eerste plaats het ontwikkelen van balvaardige spelers. We willen vooral verzorgd aanvallend spelen vanuit een goede organisatie. Tot en met de U12 primeert de technische scholing. Tijdens de wedstrijden willen we deze spelers/speelsters stimuleren om hockey “te durven” spelen: de bal juist controleren, een actie durven maken en vooral de vrije ruimte opzoeken.

In de jeugdreeksen waar we meerdere teams hebben, selecteren we door vanaf de leeftijd van U9 zodat we de teams in verschillende VHL en nationale competities kunnen inschrijven. Zo kan elke speler op zijn of haar niveau wedstrijden spelen en groeien in de hockeysport. Soms kan er ook gekozen worden om 2 leeftijden bij elkaar te zetten die bij elkaar aanleunen qua hockeyniveau.

Per seizoenshelft kunnen de teamsamenstellingen wijzigen, om zo nieuwe spelers te kunnen laten starten in de competitie. De selectie voor de teams gebeurt door het sportief comité met advies van de coaches en trainers en eventueel middels testen en selectiewedstrijden.

Spelers van de teams in VHL1 of op nationaal niveau worden beoordeeld op basis van hun aanwezigheid, hun inzet, gedrag en prestaties. Het eindoordeel kan aanleiding geven tot een tussentijdse selectie.

Bij U7, U8 en in de VHL 2, 3 en 4 speelt elke speler evenveel wedstrijdminuten. In VHL1 of op nationaal niveau beslist de coach over de speeltijd van de spelers.

Alle teams spelen in hetzelfde systeem: tot en met U12 spelen we het vliegtuigsysteem.

Vanaf U14 als 3-4-3, 4-3-3 of 4-4-2.

We werken zoveel mogelijk met gediplomeerde trainers en organiseren hiervoor de VTS cursus ‘Hockey Initiator’.

Vanaf seizoen 2017-2018 zet Hasselt Stix volop in op zaalhockey.
Tijdens de wintermaanden december en januari trainen onze teams in zaal. De focus ligt hierbij op de leeftijd tot en met U14.
De deelname aan zaalhockeycompetitie is vrij. Alle jonge teams worden sterk aangemoedigd om hieraan deel te nemen, mits ze over een gediplomeerd zaalscheidsrechter beschikken.
Op de leeftijd van U14 streeft Hasselt Stix ernaar om telkens zowel bij de meisjes als bij de jongens een team op niveau in te schrijven in VHL1. De trainers bepalen hier de selectie van deelnemende spelers.

Hasselt Stix zet vanaf seizoen 2018-2019 extra in op het opleiden en ondersteunen van coaches.
Naast de bestaande initiatieven als onze sportcafé’s en onze praktische handleiding voor coaches, werken we twee nieuwe initiatieven uit.
Enerzijds treedt Jasper Verguts toe tot het sportief comité, hij zet zijn schouders mee onder het project ‘coachen van coaches’. Samen met Jan Bastianen en de verantwoordelijken onderbouw en bovenbouw, Michel van Grootel en JC Schobbens zal hij op wedstrijddagen onze coaches zoveel mogelijk ondersteunen op en langs het veld.
Daarnaast leiden we  dit seizoen een aantal jeugdspelers vanaf U19 en spelers uit Heren1 op tot trainer-coach. Tijdens het seizoen 2018-2019 coachen een aantal spelers samen met een ervaren ouder een aantal van onze teams in de leeftijdscategorie U10-U14. Daarna willen we vanaf deze leeftijdscategorie zoveel mogelijk trainer-coaches voorzien voor onze teams, zeker wanneer ze VHL1 of nationaal spelen.
In een tweede fase zullen jongere jeugdspelers vanaf U16 onze coaches van de allerjongste teams (U7 en U8)  bijstaan om onze ouders-coaches op hockey-technisch gebied bij te staan en om ervaring op te doen met wedstrijdcoaching.

Tenslotte besteden we ook aandacht aan het opleiden van voldoende scheidsrechters, club umpires en nationale scheidsrechters. De scheidsrechters dienen een theoretisch examen af te leggen.

STIX to fairplay

Regelmatig en op tijd aanwezig zijn
Alleen positief aanmoedigen
Fair-play en respect voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
Laat de coach coachen, laat de scheidsrechter fluiten tijdens de wedstrijd
Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig
Durf erkennen dat de tegenstrever sterker is
Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid
Erken de inzet van de vele vrijwilligers op en naast het veld
Respecteer de infrastructuur en het materiaal
Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport!