Zonder spelers geen hockey; zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Wedstrijden leiden …, ook een sport op zich!
    
Sportief Reglement voor scheidsrechteraanduiding

De regelgeving voor scheidsrechteraanduidingen van Regionale Clubwedstrijden binnen de VHL is als volgt:

 • U7 t/m U8: arbitrage door 1 scheidsrechter van de thuisclub.
 • U9 t/m U12: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub.
 • U14 t/m U19 in niveau VHL2, VHL3 en VHL4: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub.
 • U14 t/m U19 in niveau VHL1: arbitrage door 1 scheidsrechter van de thuisclub en 1 scheidsrechter van de uitclub.
 • Heren 1 in niveau VHL1 Open League: arbitrage door 2 scheidsrechters van de thuisclub.

 

Arbitrage-team Stix en wedstrijdaanduidingen

Het Arbitrage-team van Stix telt momenteel 51 gediplomeerde Theoretische Scheidsrechters die actief en op regelmatige basis wedstrijden leiden, en tevens 28 kandidaat-scheidsrechters in opleiding waardoor het team continu blijft groeien. Bovendien kunnen gediplomeerde Theoretische Scheidsrechters zich sinds 2017 binnen de club bekwamen tot de hogere graad van Club Umpire volgens het “Club Umpire Project”, dat in samenwerking met de VHL loopt; Stix telt heden 4 Club Umpires.

Als Theoretisch Scheidsrechter, als Club Umpire, of als Theoretisch Scheidsrechter in opleiding word je op regelmatige basis opgesteld voor de competitiewedstrijden van Stix. Anderzijds dient een scheidsrechter natuurlijk ook wel rekening te houden met een minimum aantal aanduidingen per seizoen. De scheidsrechtervoorziening en -aanduidingen voor de wedstrijden worden gecoördineerd door de Verantwoordelijke Arbitrage, die de aanduidingen publiceert tijdens de week van de geplande wedstrijden, en die ook de nodige registraties in Sportlink verricht. Verzoeken en wensen kunnen steeds tijdig (minimaal 1 week op voorhand) doorgeven worden.

 • De thuiswedstrijden U7 t/m U8 worden voornamelijk geleid worden door een jeugdspeler uit U12 t/m U19. Elke speler kan hiervoor in aanmerking komen; de aanstelling gebeurt in samenspraak met de Manager (en/of Coach) van het team waartoe de speler behoort. Bij verhindering van de speler dient het team waartoe de speler behoort tijdig een vervanger aan te duiden. Bij 2de jaarsteams in U8 wordt de arbitrage ook frequent aan een papa of mama uitbesteed.
 • De thuiswedstrijden U9 t/m U12 worden door Theoretische Scheidsrechters, door Club Umpires, of door Theoretische Scheidsrechters in opleiding gefloten. Bij de 2de jaarsteams in U9 wordt de arbitrage ook frequent aan een papa of mama uitbesteed.
 • De thuiswedstrijden U14 t/m U19 en Heren 1 worden door Theoretische Scheidsrechters of door Club Umpires gefloten.

 

Een arbitrage door 2 thuisscheidsrechters biedt heel wat voordelen naar opleiding van Theoretische Scheidsrechters of Club Umpires toe: samen kunnen fluiten in team met een vertrouwd persoon, betere coaching-mogelijkheden in echte praktijksituaties, enz… . Dit is dan ook een kans om twijfelende, gemotiveerde kandidaat-scheidsrechters over de streep te halen. Geïnteresseerde spelers (vanaf U14), Coaches, Managers of ouders die graag willen aansluiten bij het arbitrage-team Stix, aarzel zeker niet om contact op te nemen met de Verantwoordelijke Arbitrage (Xavier Croquey - xavier.croquey@outlook.com); jullie zijn zeer welkom!

 

Opleiding “Theoretisch Scheidsrechter”

Het diploma van Theoretisch Scheidsrechter behalen is een must voor wie op regelmatige basis een wedstrijd wil fluiten, en voor wie wil doorgroeien naar de graad van ‘Club Umpire’. Maar ook voor coaches, managers, spelers, en niet in het minst voor de  mama’s en papa’s is dit een echte aanrader, ook als je geen scheidsrechterambities hebt! Immers, deze opleiding is de ideale manier om je te bekwamen in de kennis van de spelregels en om zo het spel beter te kunnen volgen. Spelers van de leeftijdsklasse U19 zijn tevens verplicht te slagen in dit examen, om speelgerechtigd te zijn (dit betekent evenwel niet dat deze spelers automatisch deel uitmaken van de het Arbitrage-team).

De klassieke opleidingen van het Scheidsrechters Comité in de clubs werden sinds 2015 vervangen door een e-Learning systeem. Hiermee kun je van bij je thuis en volledig op je eigen tempo het diploma van Theoretisch Scheidsrechter Outdoor en Indoor behalen. Leer de regels door meerkeuzevragen te beantwoorden, waarvan een groot deel een tekening, foto of video bevat.

 

Hoe gaat het te werk?

 • Wil jij Theoretisch Scheidsrechter worden, of wil je – zonder arbitrage-ambitie te hebben – je kennis van de spelregels op een hoger niveau brengen? Neem dan contact op met de Verantwoordelijke Arbitrage (xavier.croquey@outlook.com) die je inschrijving op het e-Learning platform kan regelen.
 • Vervolgens krijg je een mail van de KBHB waarin een link te vinden is om je aan te melden op het e-Learning platform (https://hockeyumpire.drillster.net).
 • Doorloop eerst de leerstof van de 6 modules (Spelsituaties, Spelregels, Overtredingen, Speldeelnemers, Signalen en Jeugd op Klein Veld). Indien je het diploma voor Indoor Hockey wil behalen dien je ook de module Zaalhockey te doorlopen.
 • Ook op onze eigen website vind je de spelregels terug, incl. de klein veld-bijzonderheden (zie rubriek ‘Spelregels’).
 • Wanneer je de leerstof van alle modules onder de knie hebt, dan kan je het examen voor Outdoor en/of Indoor online afleggen op ditzelfde e-Learning platform.
 • Om je diploma Theoretisch Scheidsrechter te behalen zal je op het examen een score van 80% of meer moeten behalen. Indien je hier niet in slaagt, bestaan er herkansingsmogelijkheden, maar je zal wel een bepaalde tijd moeten wachten vooraleer je opnieuw mag proberen.
 • De kosten voor het gebruik van de e-Learning modules incl. het examen bedragen 5 EURO per inschrijving, maar worden door de club betaald indien de kandidaat binnen de 3 maanden na inschrijven slaagt voor het examen van Theoretisch Scheidsrechter.

 

Het Arbitrageteam van Hasselt Stix ondersteunt je uiteraard ook heel graag in je voorbereiding. Heb je concrete vragen m.b.t. bepaalde regels, de interpretatie van een regel in een bepaalde spelsituatie, heb je nood aan een bijkomende instructie, enz… , aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Verantwoordelijke Arbitrage.

 

Opleiding “Club Umpire”

Eens je jouw Theoretisch Scheidsrechterdiploma behaald hebt, kun je de theorie omzetten in de praktijk door zelf wedstrijden te gaan fluiten binnen onze club.  Een goede kennis van de theoretische regels is één zaak, het aanleren en beheersen van de basics op het veld een andere. Het is dan ook de taak van de Cel Arbitrage van Stix om Theoretische Scheidsrechters on-field te coachen in het wedstrijd-leiden, en je zelfs klaar te stomen voor het praktisch examen om de graad van “Club Umpire” te behalen. Dit gebeurt onder begeleiding van een Club Umpire Coach, in samenwerking met de VHL. Quinten Vertessen en Xavier Croquey zijn de Club Umpire Coaches voor Hasselt Stix. Verschillende keren per jaar worden er examens voor Club Umpire georganiseerd.

Opstelling, looplijnen en positionering, gebaren en signalering, communicatie en samenwerking met je collega, omgaan met spelers, bank en omgevingsfactoren, management van de wedstrijd, spelfouten versus persoonlijke fouten, beoordelen van voordeelsituaties, game-reading, … allemaal aspecten die bij de opleiding tot Club Umpire op het veld aan bod komen. En zeker niet te vergeten: Stick to FairPlay!