Intern reglement opstart trainingen Hasselt Stix n.a.v. maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Dit bijzonder reglement is van toepassing vanaf 18 mei 2018 tot 30 juni 2020. Alle leden van de club die deelnemen aan de trainingen evenals de ouders en/of begeleiders zijn gebonden door de bepalingen van het reglement. Door hun deelname aan de trainingen bevestigen zij kennis te hebben genomen van alle bepalingen en deze te aanvaarden.


Bij aankomst en vertrek

 1. Carpoolen is niet toegelaten.
 2. Ouders en/of begeleiders passen het ‘kiss and ride’-syteem toe bij aankomst op de parking van het sportcentrum in Kiewit. De spelers gaan via de ijzeren poort naar het terrein en volgen de richtlijnen op van de parkwachter en/of de terreinverantwoordelijke van Stix. Spelers onder U12 worden naar en van het veld begeleid door een terreinverantwoordelijke van Stix.
 3. De spelers arriveren 15 minuten voor de start van de training op de parking. Zij wachten met respect voor de social distancing op het signaal van de parkwachter. Op tijd zijn is de boodschap want als de parkwachter niet meer op post is, kan je niet meer in het sportcentrum.
 4. Ouders en/of begeleiders zijn niet toegelaten, noch in het sportpark, noch langs het veld.
 5. Uiterlijk 10 minuten na afloop van de training verlaten alle deelnemers het domein via de afzonderlijke uitgang aan de sporthal. 10 minuten voor einde training wordt een (bel)signaal gegeven door de verantwoordelijke van het sportcentrum. De ouders en/of begeleiders halen de spelers op aan de parking van de sporthal.
 6. De spelers volgen de richtingaanwijzers die ter plaatse duidelijk zichtbaar staan opgesteld.

 

Op het terrein

 1. De beschikbare toiletten worden enkel in geval van nood gebruikt volgens de richtlijnen van de parkwachter van de Stad Hasselt. Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten.
 2. De spelers nemen bij voorkeur geen hockeytas mee en geen eigen hockeyballen;
  Een drinkbus, of andere persoonlijke spullen, kan aan de rand van het veld gezet op 5 meter afstand van de spullen van een andere speler.
 3. De spelers raken de ballen alleen aan met de stick, niet met de hand. Enkel de trainers mogen ballen en andere materialen met de handen aanraken (handschoenen verplicht). De trainers ruimen zelf het trainingsmateriaal op na de laatste training.
 4. De spelers respecteren de sociale (1,5m buiten het veld) en actieve distancing (5m op het veld) op de meest strikte wijze.
 5. De spelers desinfecteren hun handen aan de ingang van het veld vóór de start van de training en doen hetzelfde aan de uitgang van het veld.
 6. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de trainers. De verplichting geldt ook voor de terreinverantwoordelijken van de club indien zij een interventie moeten doen. Voor de spelers is het dragen van een mondmasker tijdens de training niet verplicht. Voor en na de trainingen is het dragen van een mondmaskers voor spelers een aanbeveling.
 7. Keepers mogen enkel hun eigen keepersmateriaal gebruiken. Indien er geen “vaste” keeper met eigen materiaal is, wordt er getraind zonder keeper. De keeper mag dan wel als veldspelers deelnemen mits het dragen van een bit en scheenbeschermers.
 8. De trainers houden bij het voorbereiden en geven van trainingsoefeningen rekening met de volgende richtlijnen:
 • Enkel oefeningen binnen elke groep, niet cross-groep/ploeg
 • GEEN onderlinge wedstrijdjes
 • Type oefeningen:
  • Individuele oefeningen – fysiek: lopen, kracht, stretching
  • Individuele oefeningen – techniek: behendigheid
  • Passing’ met max. 3 spelers: shot/push/flats/sleep
  • ‘Op doel’ met max. 3 spelers en zonder verdedigende partij: shot/push/flats/sleepRichtlijnen voor de trainingsoefeningen zijn op de site van de VHL te vinden.
 1. De trainers controleren of de spelers bij het begin van de training op de hoogte zijn van de algemene hygiënische maatregelen:
 • handen ontsmetten bij het opkomen op het veld en verlaten van het veld
 • de juiste afstand behouden:
  • buiten het veld: altijd min. 1,5 meter afstand houden
  • op het veld: altijd min. 5 meter afstand houden
 • enkel eigen stick, bitje, drinkfles, scheenbeschermers gebruiken en aanraken
 • ballen mogen enkel met de stick of de voet aangeraakt worden
 • handen wassen/ontsmetten voor je vertrek van huis.
 1. De trainers houden rekening met de aanbeveling dat de intensiteit van de inspanning (voor spelers ouder dan 14 jaar) tot ongeveer 80% van de maximale en kijken er op toe dat de jongere spelers niet in overdrive gaan.
 2. Enkel de trainer is verantwoordelijk voor het verdelen en het weer verzamelen van de ballen. Hij staat ervoor in dat de ballen aan het einde van zijn/haar trainingsblok worden doorgegeven aan de terreinverantwoordelijke.
 3. De trainer zorgt ervoor dat de oefeningen goed worden uitgelegd zodat ze vlot kunnen verlopen. De regels van social distancing mogen bij het verstrekken van uitleg in geen geval worden geschonden.
 4. Trainingsoefeningen worden bij voorkeur op voorhand schematisch meegedeeld aan spelers om uitleg te verkorten op het veld zelf.
 5. Er worden enkel techniek, tactiek- en passing-oefeningen aangeboden. Geen wedstrijdsimulatie of duels. Bij voorkeur terugkerende oefeningen waarop kan gevarieerd worden.
 6. De trainer ziet toe op de naleving van de regels en richtlijnen door de spelers en roept desnoods de hulp in van de terreinverantwoordelijke.
 7. De club stelt minstens twee terreinverantwoordelijken aan die aanwezig zijn naast het hockeyterrein en toegang hebben tot het veld om hun controle en handhavingsopdracht uit te voeren.
 8. Het geven van training en de functie van terreinverantwoordelijke zijn niet verenigbaar.
 9. De terreinverantwoordelijken worden door de club aangeduid onder de leden van de arbitragecommissie, de sportieve commissie en het bestuursorgaan.
 10. Zij zijn duidelijk herkenbaar door het dragen van een fluovest.
 11. De terreinverantwoordelijke heeft een mandaat om toe te zien op de toepassing van de regels en richtlijnen en om bij eventuele overtredingen op te treden. Indien nodig kan de terreinverantwoordelijke bij herhaalde inbreuk beslissen om de in overtreding zijnde speler de toegang tot het speelveld te ontzeggen en/of verdere deelname aan de training te verbieden.
 12. De terreinverantwoordelijken zullen hun opdracht in eer en geweten uitoefenen in het algemeen clubbelang.
 13. De beslissingen van de terreinverantwoordelijken gelden voor de hele duur van de training.
 14. De terreinverantwoordelijke zal in alle redelijkheid beslissingen nemen. Een definitieve beslissing tot het ontzeggen van de toegang en/of het verbod tot verdere deelname aan de training kan slechts genomen worden voor zover minstens één expliciete voorafgaande verwittiging is gegeven en de betrokken speler desondanks een nieuwe overtreding begaat.
 15. De terreinverantwoordelijke zullen streng toezien op:
 • de regels van social distancing
 • tekenen van koorts, kortademigheid, hoesten en verkoudheden
 • het ontsmetten van de handen van de spelers met alcoholgel aan de ingang van het veld bij de start van de training
 • het plaatsen van de hockeyspullen van de spelers aan de zijlijn van het veld op minstens 5 m van elkaar