Eindelijk is het zover ! Hasselt Stix Hockeyclub gaat opnieuw van start met de trainingen.

We zijn super verheugd om na een lange periode van lockdown in vol ornaat het hockeyterrein te mogen betreden en –oh yeah !- onze ploegmaats in levende lijve te zien .

Zonder de pret te willen bederven, benadrukken we van meet af aan dat deze opstart noodgedwongen beperkt is. We moeten immers rekening houden met talrijke regels uitgevaardigd door de bevoegde overheden en richtlijnen van de KBHB en de VHL. Er gelden ook specifieke afspraken opgelegd door de Stad m.b.t. het gebruik en de toegankelijkheid van het sportcentrum in Kiewit.

Het bestuur van de club keurt een bijzonder intern reglement goed dat van toepassing is voor alle leden met als doel de hockeytrainingen te kunnen laten doorgaan in overeenstemming met de geldende regels en richtlijnen ter bescherming tegen de verspreiding van het Covid-19 virus.

Onze betrachting is om voor iedere ploeg minstens één training per week te organiseren. Door de opgelegde maatregelen i.v.m. het maximum aantal toegelaten spelers per veld is dit geen gemakkelijke puzzel. Na overleg met de sportdienst van de Stad Hasselt huren we bijkomend ook het tweede terrein om de doelstelling te kunnen realiseren. Hier vinden jullie het uurrooster van de trainingen per ploeg . Dit rooster geldt in principe tot 30 juni 2020.

Onze sportcommissie heeft specifieke (‘corona-proof’) trainingsoefeningen uitgewerkt. We proberen deze zo snel mogelijk online te verduidelijken zodat tijdens de trainingen minder instructie nodig is. Het is de bedoeling dat deze oefeningen steeds terugkomen zodat iedereen ze na een tijdje vlot beheerst.
Naast de vele gedetailleerde afspraken willen we jullie in essentie alleszins meegeven dat de trainingen plaatsvinden:

 • zonder toeschouwers of ouders/begeleiders langs de lijn
 • met respect voor de hygiëneregels en sociale (1,5 m buiten het veld) en actieve ‘distancing’ (5 m op het veld)
 • en niet te vergeten: het sportmateriaal (behalve de sticks en ander eigen materiaal van de speler zelf) nodig voor de trainingen zal ALLEEN door de trainers aangeraakt mogen worden

 

 Bovendien wordt het aangeraden om voor én na de trainingen mondmaskers te gebruiken.

Hou er rekening mee dat dit alles geldt onder voorbehoud van wijziging van de richtlijnen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad niet teruggeschroefd worden, vragen we spelers en ouders de richtlijnen STRIKT op te volgen en de opgelegde regels en afspraken te respecteren . Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om over elkaars gezondheid te waken.

Op deze wijze zullen we -allen te samen- onze te duchten tegenstander in stijl maar genadeloos verslaan. Tot slot geven we alvast de tussenstand mee: Hasselt Stix – Corona: 2-1.

 

PLAY IT SAFE !


Stix omgangsregels

 

Algemeen

 

 • Eénrichtingsverkeer wordt gehandhaafd in de accommodatie.Enkel atleten en trainerskrijgen toegang tot de accommodatie voor de duurvan de training, er worden geen toeschouwers toegelaten.
 • Er wordt een afzonderlijke in- en uitgang van de accommodatie voorzien. De gebruiker krijgt 10 minuten voor aanvang van de training toegang tot het domein via de hoofdingang. Het personeel van het sportcentrum zorgt voor het openen en sluiten van de toegangspoort op de afgesproken tijdstippen. De deelnemers verzamelen aan de toegangspoort met respect voor social distancing.
 • De deelnemers nemen de kortst mogelijke route naar hun sportzone.
 • Aan de inkom van elke sportzone en het dienstgebouw voorziet het sportcentrum desinfecterende handgel.
 • 10 minuten voor einde training wordt een (bel)signaal gegeven door de verantwoordelijke van het sportcentrum.
 • Uiterlijk tot 10 minuten na afloop van de training verlaten alle deelnemers het domein via de afzonderlijke uitgang aan de sporthal.
 • Er kan niet vroeger vertrokken worden en de laatkomers kunnen niet meer binnen.
 • Het stretchen mag niet gebeuren tegen toestellen, omheining,..
 • Op de terreinen/trappen wordt niet gezeten of gelegen.
 • Snuiten van je neus doe je niet op het veld.
 • Er wordt niet gespuwd op het terrein.
 • De club is verantwoordelijk voor het naleven van alle richtlijnen mbt social distancing en hygiëne.

 

Sportmateriaal

 • De gebruiker zorgt zelf voor didactisch materiaal en het naleven van de hygiëne- en veiligheidsregels hiervan.
 • Voor elke groep stelt de club een volledige hygiëne-set ter beschikking zodat atleten en trainers doorlopend zowel zichzelf als hun materiaal kunnen desinfecteren.
 • De ontsmettingstijd zit vervat in de gereserveerde trainingstijd!

 

EHBO

 • Elke deelnemer moet zelf een mondmasker voorzien om de verzorger en zichzelf te beschermen. Handschoenen zijn altijd verplicht.
 • Het slachtoffer tracht zoveel mogelijk zelf te doen, met uitleg vanop afstand door de hulpverlener.
 • EHBO wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de trainer. Indien nodig wordt het personeel van het sportcentrum ingeschakeld.
 • Ontsmet alles nadien!

 

Sanitaire voorzieningen

 • Er worden geen kleedkamers of douches geopend, ook de cafetaria blijft dicht.
 • Er mag slechts 1 persoon gelijktijdig het dienstgebouw betreden om naar het toilet te gaan. Dit kan nadat de toegang hiertoe verleend wordt door de sportcentrumverantwoordelijke, ter plaatse.
 • Na elke training wordt door de verantwoordelijke het toilet, wastafel en gemeenschappelijke contactoppervlakken (deurklinken,…) gedesinfecteerd.
 • De toiletten worden voorzien van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes en zeep voor de lavabo.

 

Trainingsmomenten

 • Het start- en eind uur van elke groep wordt een half uur uit elkaar gepland om samenscholingen bij het binnen- en buitengaan van de accommodatie te vermijden. Indien atleten met de auto gebracht worden, gebeurt dit volgens het “Kiss & Ride” principe.