Bericht aan de leden van vzw Hasselt Stix Hockeyclub: 
 
Als gevolg van de verdere uitbreiding van het Corona Covid-19 virus in België hebben de Vlaamse en Franstalige instanties bevoegd voor de sport besloten om alle sportmanifestaties in België op te schorten tot 31 maart 2020.

De Koninklijke Belgische Hockey Bond, de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey hebben in navolging hiervan beslist ALLE HOCKEYACTIVITEITEN (wedstrijden, trainingen, initiaties, …) in België vanaf 12 maart op te schorten tot minstens 31 maart.

Het bestuur zal in haar vergadering van maandag 16 maart 2020 een beslissing nemen over het hockeykamp dat normaal zou doorgaan tijdens de Paasvakantie. Verder berichtgeving hierover volgt nog.

We willen alvast van dit forum gebruik maken om met aandrang iedereen op te roepen om de officiële aanbevelingen in verband met hygiëne en sociale contacten in acht te nemen. Deze aanbevelingen vinden jullie hier.

We volgen alleszins de evolutie van dichtbij op en zullen hierover opnieuw communiceren indien er een officiële wijziging wordt aangekondigd door de bevoegde instanties.

Het bestuur